Hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam

0

Thông báo về việc hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”; Thông tư số 224/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam như sau:

Để yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam được quyền lựa chọn 01 trong 04 cách thức cụ thể sau đây:

1. Nộp hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Theo Phụ lục 1

2. Gửi hồ sơ yêu cầu và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính – Theo Phụ lục 2

3. Nộp hồ sơ yêu cầu trực tiếp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và nhận Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính – Theo Phụ lục 3

4. Gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính và nhận Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – Theo Phụ lục 4

Nội dung Thông báo này thay thế nội dung hướng dẫn tại Thông báo số 13/TB-TTLLTPQG ngày 15/10/2015 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Địa chỉ: số 9 Trần Vĩ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội; Tư vấn về trình tự thủ tục: Điện thoại 04 32011313 hoặc 04.66841313; Đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại, tố cáo: 0938619368; Email: ttlltpqg@moj.gov.vn để được giải thích cụ thể và giải quyết theo quy định của pháp luật về lý lịch tư pháp.

Bình luận

Thêm bình luận

\