Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.

2

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Có lẽ ai cũng từng nghe nhắc tới 02 loại Phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Vậy Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 khác nhau như thế nào?

Căn cứ:

Tiêu chí

Phiếu lý lịch tư pháp số 1

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Đối tượng

Cấp theo yêu cầu của:

- Công dân Việt Nam;

- Người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam;

- Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Cấp theo yêu cầu của:

- Cơ quan tiến hành tố tụng;

- Cá nhân.

Mục đích

Phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử;

Để người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Nội dung

Trong phần án tích phiếu chỉ ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa:

Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;

Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.

- Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào phiếu khi cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu

Trong phần án tích phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa:

Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

 

Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.

- Ghi đầy đủ thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Uỷ Quyền

Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.

Cá nhân xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 phải trực tiếp thực hiện thủ tục không được ủy quyền cho người khác.

Án tích

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 chỉ ghi án tích chưa được xóa

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ghi đầy đủ tất cả các án tích không phân biệt đã được xóa hay chưa

Dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp nhanh tốt giá tốt tại Việt Nam

Công ty TNHH Chúc Vinh Quý cung cấp dịch vụ hỗ trợ làm lý lịch tư pháp số 01 và lý lịch tư pháp số 02 cho khách hàng trên toàn quốc.

Khách hàng có nhu cầu làm lý lịch tư pháp nhưng chưa hiểu rõ về các thủ tục hay không có thời gian. Hãy liên hệ ngay chúng tôi tư vấn miễn phí.

 

Bình luận 2

 1. Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.
  squiscupe
  23/10/2022

  But Don t Forget the Toxicity lasix online You could get progesterone induced gyno and if you take nolvadex to resolve it like you planned, you will make the gyno worse, not better

  1. Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2.
   Dayboatly
   26/03/2022

   Vxavxn [url=https://oscialipop.com]Cialis[/url] Wgudqq Propecia Edema Cialis overnight Pharm Brand Cialis Cialis 5 Mlg https://oscialipop.com - Cialis Qoopfc Saunders toured lectured and wrote extensively.

Thêm bình luận

\