Thủ tục cấp lý lịch tư pháp để xin định cư ở nước ngoài?

0

   Theo quy định tại Mục 3, phần I và Điểm a, b Mục 1 phần II Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 của Bộ Tư pháp - Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo đó, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú cuối cùng trước khi xuất cảnh và có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Việt Nam.

   Bên cạnh đó, văn bản ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Như vậy, theo quy định văn bản ủy quyền phải có xác nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Lãnh sự Việt Nam tại nước cần định cư.

Hồ sơ yêu cầu cấp Lý lịch tư pháp gồm có:

1. Đơn yêu cầu (theo mẫu quy định)

2. Phiếu yêu cầu xác minh Lý lịch Tư pháp (theo mẫu quy định)

3. Giấy chứng minh nhân dân (bản sao có chứng thực)

4. Hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự (bản sao có chứng thực)

5. Giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài)

6. Giấy khai sinh hoặc giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu hoặc những giấy tờ chứng minh quan hệ đối với những trường hợp ủy quyền đương nhiên.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp Hà Nội.

Thời hạn giải quyết:

a) 16 ngày làm việc trong trường hợp thông thường:

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

- Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an, Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự

b) 33 ngày làm việc trong trường hợp phức tạp:

- Trong 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi Phiếu xác minh và 01 bộ hồ sơ cho Công an cấp tỉnh để tra cứu;

- Trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được Phiếu xác minh, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tra cứu, xác minh lý lịch tư pháp và kết quả cho Sở Tư pháp;

- Trường hợp phức tạp phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời gian này kéo dài thêm không quá 10 ngày;

- Trường hợp cần thiết phải tra cứu hồ sơ của Tòa án thì thời hạn này không quá 07 ngày;

c) Trong 03 ngày, kể từ có kết quả tra cứu hồ sơ của Công an và Tòa án (nếu có), Sở Tư pháp lập và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho đương sự; Chúc bạn thành công./.

Quý khách cần xin cấp lý lịch tư pháp hãy liên hệ để chúng tôi được giúp đỡ quý khách giải quyết vấn đề này. Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác cùng quý khách!

Dịch Vụ Lý Lịch Tư Pháp

Hotline: 

Web: https://lylichtuphap.com.vn/

Email:  

\