Sở Tư Pháp Thành Phố Hải Phòng

0

Sở tư pháp Thành phố Hải Phòng cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Thành phố
Hải Phòng

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Thành phố Hải Phòng trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Thành phố
Hải Phòng

Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Điện thoại: (0225)3847348

Email: stphaiphong@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\