Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh

0

Để thực hiện Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp và xin các biểu mẫu về lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Tỉnh Bắc Ninh xin vui lòng liên hệ tại sở tư pháp theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Số 6 Phù Đổng Thiên Vương, thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện Thoại: 0241.3822452

Email: stpbacninh@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189