Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh

0

Sở tư pháp Tỉnh Bắc Ninh cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Bắc Ninh

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Bắc Ninh trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 6 - Đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện Thoại: (0222)3874.067

Email: stpbacninh@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\