Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh

0

Sở tư pháp Tỉnh Bắc Ninh cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Bắc Ninh

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Bắc Ninh trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 6 - Đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện Thoại: (0222)3874.067

Email: stpbacninh@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \