Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế

0

Sở tư pháp Tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tỉnh Thừa Thiên - Huế trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Thừa Thiên - Huế

Địa chỉ:  Số 17 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Điện Thoại: 054.3849036Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\