Sở Tư Pháp Tỉnh Hậu Giang

0

Sở tư pháp Tỉnh Hậu Giang cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Hậu Giang

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Hậu Giang trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Hậu Giang

Địa chỉ: Số 02 Đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, Hậu Giang

Điện Thoại: (0293)3878.941

Email: stphaugiang@moj.gov.vnThông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\