Sở Tư pháp Tỉnh Bắc Cạn

0

Sở tư pháp Tỉnh Bắc Kạn cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Bắc Kạn

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Bắc Kạn trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209)3875.977

Email: stpbackan@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \