Sở Tư pháp Tỉnh Bắc Cạn

0

Sở tư pháp Tỉnh Bắc Kạn cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Bắc Kạn

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Bắc Kạn trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ: số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại: (0209)3875.977

Email: stpbackan@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\