Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang

0

Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Bắc Giang

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: tầng 4, toà nhà Khối chuyên môn – Khu liên cơ – Quảng Trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện Thoại: 0240.3854611

Email: stpbacgiang@moj.gov.vn

Website: http://stp.bacgiang.gov.vn/

 


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \