Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang

0

Để thực hiện Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp và xin các biểu mẫu về lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Tỉnh Bắc Giang xin vui lòng liên hệ tại sở tư pháp theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: 67 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện Thoại: 0240.3851508

Fax:      0240.3851508

Email: stpbacgiang@moj.gov.vn

Website:       http://stp.bacgiang.gov.vn/


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189