Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang

0

Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Bắc Giang

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ: tầng 4, toà nhà Khối chuyên môn – Khu liên cơ – Quảng Trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện Thoại: 0240.3854611

Email: stpbacgiang@moj.gov.vn

Website: http://stp.bacgiang.gov.vn/

 


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\