Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Phước

0

Sở tư pháp Tỉnh Bình Phước cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Bình Phước

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Bình Phước trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0651.3879258

Email: stpbinhphuoc@moj.gov.vn

 Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

 

\