Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Thuận

0

Sở tư pháp Tỉnh Bình Thuận cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Bình Thuận

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Bình Thuận trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ:  Số 06 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252)3833252 / 3821900

Email: stpbinhthuan@moj.gov.vn

Website: http://www.sotuphap.binhthuan.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\