Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Thuận

0

Sở tư pháp Tỉnh Bình Thuận cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Bình Thuận

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Bình Thuận trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ:  Số 06 Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252)3833252 / 3821900

Email: stpbinhthuan@moj.gov.vn

Website: http://www.sotuphap.binhthuan.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \