Sở Tư Pháp Tỉnh Cà Mau

0

Sở tư pháp Tỉnh Cà Mau cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Cà Mau

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Cà Mau trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Cà Mau

Địa Chỉ: Số 7, đường Huyền Trân Công Chúa, Khóm 8, phường 5, Tp Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện Thoại: (0290)3821428     

Email: stpcamau@moj.gov.vn

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\