Sở Tư Pháp Tỉnh Cần Thơ

0

Sở tư pháp Tỉnh Cần Thơ cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Cần Thơ

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Cần Thơ trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Cần Thơ

Địa chỉ: 296 30/4, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3823419

Email: stpcantho@moj.gov.vnThông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\