Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

0

Sở tư pháp Tỉnh Cao Bằng cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Cao Bằng

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Cao Bằng trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 29 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện Thoại: (0206)3882.862

Email: stpcaobang@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\