Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

0

Sở tư pháp Tỉnh Cao Bằng cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Cao Bằng

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Cao Bằng trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ: 29 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện Thoại: (0206)3882.862

Email: stpcaobang@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \