Sở Tư Pháp Tỉnh Điện Biên

0

Sở tư pháp tỉnh Điện Biên cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Điện Biên

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Điện Biên trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Phố 28 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện Thoại: 0215.382.4040

Email: stpdienbien@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\