Sở Tư Pháp Tỉnh Điện Biên

0

Sở tư pháp tỉnh Điện Biên cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Điện Biên

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Điện Biên trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Phố 28 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Điện Thoại: 0215.382.4040

Email: stpdienbien@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \