Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Tháp

0

Sở tư pháp Tỉnh Đồng Tháp cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Đồng Tháp

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Đồng Tháp trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ: Quốc lộ 30, xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điện Thoại: 067.3851065

Email: stpdongthap@moj.gov.vn

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\