Sở Tư Pháp Tỉnh Gia Lai

0

Sở tư pháp Tỉnh Gia Lai cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Gia Lai

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Gia Lai trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: Số 46 Lê Thánh Tôn, phường Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 059.3821596

Fax:      059.3824102

Email: stpgialai@moj.gov.vnThông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\