Sở Tư Pháp Tỉnh Hà Giang

0

Sở tư pháp Tỉnh Hà Giang cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Hà Giang

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Hà Giang trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Hà Giang

Địa chi: Số 222, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện Thoại: 0219.3860759

Email: stphagiang@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \