Sở Tư Pháp Tỉnh Hà Giang

0

Sở tư pháp Tỉnh Hà Giang cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại Tỉnh Hà Giang

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Hà Giang trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại Tỉnh Hà Giang

Địa chi: Số 222, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện Thoại: 0219.3860759

Email: stphagiang@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\