Sở Tư Pháp Tỉnh Hà Tĩnh

0

Sở tư pháp Tỉnh Hà Tĩnh cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Hà Tĩnh

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tỉnh Hà Tĩnh trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Phan Đình Phùng, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 039.3856654

Email : stphatinh@moj.gov.vnThông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\