Sở Tư Pháp Tỉnh Hưng Yên

0

Để thực hiện Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp và xin các biểu mẫu về lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Tỉnh Hưng Yên xin vui lòng liên hệ tại sở tư pháp theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 0321.3863521

Email: stphungyen@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189