Sở Tư Pháp Tỉnh Hưng Yên

0

Sở tư pháp Tỉnh Hưng Yên cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Hưng Yên

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Hưng Yên trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 19 Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện Thoại: 02213 529898

Email: stphungyen@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\