Sở Tư Pháp Tỉnh Khánh Hòa

0

Để thực hiện Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp và xin các biểu mẫu về lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Tỉnh Khánh Hòa xin vui lòng liên hệ tại sở tư pháp theo thông tin dưới đây:

Địa Chỉ: Số 3A Hàn Thuyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
Điện Thoại: 058.3822261    Fax:       058.3817695
Email:   stpkhanhhoa@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189