Sở Tư Pháp Tỉnh Khánh Hòa

0

Sở tư pháp Tỉnh Khánh Hoà cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Khánh Hoà

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Khánh Hoà trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Khánh Hoà

Địa Chỉ: Số 3A Hàn Thuyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
Điện Thoại: 058.3822261    Fax:       058.3817695
Email:   stpkhanhhoa@moj.gov.vn

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\