Sở Tư Pháp Tỉnh Lào Cai

0

Sở tư pháp Tỉnh Lào Cai cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
Tỉnh Lào Cai

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Lào Cai trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214)382.1060

Địa chỉ: Tầng III, Khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Email: stplaocai@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \