Sở Tư Pháp Tỉnh Lào Cai

0

Sở tư pháp Tỉnh Lào Cai cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
Tỉnh Lào Cai

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Lào Cai trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
Tỉnh Lào Cai

Điện thoại: (0214)382.1060

Địa chỉ: Tầng III, Khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

 

Email: stplaocai@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\