Sở Tư Pháp Tỉnh Nam Định

0

Sở tư pháp Tỉnh Nam Định cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
Tỉnh Nam Định

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Nam Định trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
Tỉnh Nam Định

Địa Chỉ: Số 169 Mạc Thị Bưởi, Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại:
(0228)3528.382
Email: stpnamdinh@moj.gov.vn

 

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\