Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Bình

0

Sở tư pháp Tỉnh Quảng Bình cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Quảng Bình

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tỉnh Quảng Bình trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ:

Số 77 Lý Thường Kiệt, thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện Thoại: 052.3822135
Email: stpquangbinh@moj.gov.vn

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\