Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Ngãi

0

Sở tư pháp Tỉnh Quảng Ngãi cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Quảng Ngãi

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tỉnh Quảng Ngãi trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Quảng Ngãi

Địa Chỉ: Số 108 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện Thoại: 055.3822774
Fax:      055.3822447
Email: stpquangngai@moj.gov.vn

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\