Sở Tư Pháp Tỉnh Sơn La

0

Sở tư pháp Tỉnh Sơn La cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
Tỉnh Sơn La

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại Tỉnh Sơn La trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
Tỉnh Sơn La

Địa Chỉ: Số 59 đường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
Điện Thoại: 0212.3851739 / 379.9109
Email:stpsonla@moj.gov.vn

 

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\