Sở Tư Pháp Tỉnh Thanh Hóa

0

Sở tư pháp tỉnh Thanh Hoá cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Thanh Hoá

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Thanh Hoá trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Thanh Hoá

Địa chỉ: Số 32 đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Điện Thoại: 0237.3712329

Email: stpthanhhoa@moj.gov.vn

 

Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\