Sở Tư Pháp Tỉnh Trà Vinh

0

Sở tư pháp Tỉnh Trà Vinh cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Trà Vinh

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Trà Vinh trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4 Lê Thánh Tôn, phường 2, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3866121
Fax: 074.3862972
Email: stptravinh@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\