Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Long

0

Sở tư pháp Tỉnh Vĩnh Long cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại
tỉnh Vĩnh Long

 - Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Vĩnh Long trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại
tỉnh Vĩnh Long

Địa Chỉ: Số 8 đường 30/4, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện Thoại: 070.3823248

Fax: 070.3830815

Email: stpvinhlong@moj.gov.vnThông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hồ Chí Mình
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\