Sở Tư Pháp Tỉnh Yên Bái

0

Sở tư pháp tỉnh Yên Bái cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Yên Bái

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Yên Bái trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 17, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện Thoại: 0216.3850113

Email: stpyenbai@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

Hotline: 0916187189 \