Sở Tư Pháp Tỉnh Yên Bái

0

Sở tư pháp tỉnh Yên Bái cung cấp phiếu Lý lịch tư pháp Số 1 và Số 2 dành cho các đối tượng sau đây:
- Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú (nếu không có nơi thường trú) tại tỉnh Yên Bái

- Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài nhưng cư trú tại tỉnh Yên Bái trước khi xuất cảnh
- Người nước ngoài đang cư trú tại tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 17, đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện Thoại: 0216.3850113

Email: stpyenbai@moj.gov.vn


Thông tin khác:
Sở Tư Pháp Thành Phố Hà Nội
Sở Tư Pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế
Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh
Sở Tư Pháp Tỉnh Thái Bình
Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương

\